PRIVATLIVSPOLITIK

Vilkår & Cookies

1. Oplysninger om køb

Bestilte produkter forbliver HÄLSING's ejendom, indtil de er fuldt betalt.

Din ordre vil blive afsendt fra vores centrallager i Helsingborg. Ændringer og tilføjelser skal foretages, før din ordre behandles og afsendes fra os. Hvis du opdager unøjagtigheder på din ordre, er det derfor vigtigt, at du straks kontakter os for at ændre din ordre, hvis det er muligt.

I tilfælde af åbenlyse unøjagtigheder (f.eks. forkert pris, trykfejl.m osv.), forbeholder vi os ret til at rette fejlen efterfølgende. Hvis du ikke er tilfreds med vores rettelse, har du naturligvis ret til at annullere din ordre. Vi forbeholder os også ret til ikke at afgive en ordre i tilfælde, hvor varen er udsolgt.

2. Priser og betalingsmetoder

Alle priser er angivet inkl. moms inden for EU og ekskl. moms uden for EU. Når en ordre er bekræftet, kan prisen kun ændres på grund af omstændigheder uden for vores kontrol (f.eks. krig, naturkatastrofer osv.m.) samt i tilfælde af åbenlyse unøjagtigheder i den angivne pris.

3. Oplysninger om levering

HÄLSING sender udekøkkener færdigmonterede boliger til kunden. Det er tungere varer, der leveres på paller, som foregår på weekendfri hverdage i gadeplan mellem 08-17. Vi tilbyder gratis fragt inden for fastlandet. Vi forbeholder os ret til at opkræve kunden yderligere forsendelse på leverancer ud over det normale. Hvis kunden ikke modtager/indløser forsendelsen, vil kunden blive opkrævet for returforsendelse og administration.

Meddelelse om eventuelle afvigelser fra den normale leveringstid eller oplysningerne på hjemmesiden vil blive modtaget i forbindelse med ordrebekræftelsen, eller efterfølgende via separat e-mail. Du har så selvfølgelig ret til at fravælge, eller ændre din ordre. Skulle nogen af de produkter, du har bestilt, have en væsentlig længere leveringstid end de andre produkter på din ordre, kan vi i nogle tilfælde dele din ordre.

Hent selv – Bestil din vare online og afhent så, når det passer dig, på vores lager i Helsingborg.

4. Transportskader og fejludvidelse

Overdragerens ansvar som transportør opstår, når transportøren har taget sendingen i forvaring med henblik på transport gennem autoriseret personale, og ophører, når sendingen på bestemmelsesstedet er blevet leveret til modtageren eller stillet til rådighed for ham. Skader, reduktion eller tab, der er synligt, skal indberettes straks efter modtagelsen af varerne og registreres i den underskrevne kopi af transportdokumentet eller andet dokument. Modtagere af en sending er forpligtet til straks efter modtagelsen at kontrollere, om varerne har en skade skjult fra emballagen. Skjulte skader skal anmeldes til transportøren så hurtigt som muligt, men senest syv (7) kalenderdatoer fra modtagelsen af forsendelsen. En ordre, der er forkert opfyldt, anbefaler vi, at du rapporterer den til os så hurtigt som muligt. En ny korrekt levering vil derefter blive foretaget til dig med det samme uden ekstra omkostninger.

Force Majeure - HÄLSING er ikke ansvarlig for skader eller forsinkelser på grund af lovligt bud, regeringshandling, mobilisering, krigsbegivenhed, beslaglæggelse, valutabegrænsning, systemfejl, fejl eller begrænsning i leverancer fra underleverandører, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre lignende omstændigheder, der enten hindrer eller komplicerer HÄLSINGS opfyldelse i en sådan grad, at det ikke kan gøres andet end til unormalt høje omkostninger.

5. Garanti og reklamation

Vi bestræber os på, at du som kunde føler dig tryg, når du handler hos os. Derfor tilbyder vi meget gunstige garantivilkår. Garantien gælder for funktionsfejl, der opstår i garantiperioden. Garantien gælder ikke for fejl, der opstår under eller efter din egen ændring i produktets funktion og udseende, såsom genopbygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Vi giver dig generelt 10 års garanti på vores udekøkkener bortset fra nogle sliddele. Før en garantireparation eller udskiftning kan godkendes, skal vi undersøge produktet. I tilfælde af at produktet ikke er påvirket af en garantifejl, men en såkaldt håndteringsfejl (omfatter forkert indstillet produkt, skade på grund af uagtsomhed osv.), Har vi ret til at opkræve dig for omkostningerne ved undersøgelsen. Forsendelsesomkostninger og håndteringsgebyrer gælder.

6. Fortrydelsesret og åbent køb

Vi tilbyder dig 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor du modtager varen, forudsat at varen er ubrugt. Fortrydelsesretten gælder ikke for varer, der er bygget efter personlige anvisninger. For at udøve fortrydelsesretten beder vi dig om at underrette os om det, så snart du ved, at du vil fortryde dit køb. Husk, at du er ansvarlig, hvis produktet er beskadiget, når det sendes tilbage til os, så sørg for, at produktet er godt pakket. I tilfælde, hvor tilbehør mangler, eller der findes fysisk skade, forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr for at genoprette varen til funktionel stand.  Når du bruger din fortrydelsesret, er du som kunde ansvarlig for returforsendelsen (husk, at returomkostningerne kan være høje, op til SEK 10.000). Andre omkostninger, såsom omkostninger ved varen og forsendelse fra os til dig, vil blive refunderet. En refusion/kredit sker primært til den oprindelige betalingsmetode, som normalt finder sted inden for 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor vi modtager og godkender din returnering. Refusioner kan kun foretages til det samme kort, der blev brugt på købstidspunktet.

Hvis du ønsker at udøve fortrydelsesretten, skal du sende en klar og utvetydig meddelelse om din beslutning om at trække dig ud af kontrakten til info@halsingkitchen.se
Fortrydelsesformularen findes på Forbrugerverkets hjemmeside www.konsumentverket.se

For at du kan udøve din fortrydelsesret i tide, er det tilstrækkeligt, at du sender din besked om, at du har til hensigt at udøve fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
7. Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information, der direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, der er i live. Selv fotos og lydoptagelser af personer, der behandles i computeren, kan være personoplysninger, selvom der ikke nævnes navne. Krypterede data og forskellige typer elektroniske identiteter, såsom IP-numre, betragtes som personoplysninger, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig som kunde og til hvilket formål?
Navn, adresse, mobilnummer, CPR-adresse, IP-adresse til administration af dine køb, markedsføring via fysiske forsendelser: såsom gaver og invitationer, regnskabsmæssige formål. Når du betaler med SVEA, hentes personoplysninger ved hjælp af dit CPR-nummer. Dette er for at sikre, at leveringen sendes til folkeregistreringsadressen.

Retsgrundlag Denne indsamling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen. Hvis oplysningerne ikke gives, kan vores forpligtelser ikke opfyldes, og vi er derfor tvunget til at nægte dig købet. Behandlingen er nødvendig for at tilfredsstille vores og vores kunders legitime interesse i at evaluere, udvikle og forbedre vores produkter, tjenester og systemer.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger
Vi gemmer aldrig dine personoplysninger længere, end det er nødvendigt til de respektive formål.
Dine personoplysninger gemmes i en (1) måned, eller indtil du som kunde har valgt aktivt at slette dine oplysninger. Derefter gemmes kun oplysninger, der er nødvendige i baseret på regnskabsloven.

Hvordan håndterer vi CPR-numre?
Vi behandler kun dit CPR-nummer, når det er klart begrundet i formålet, nødvendigt for sikker identifikation, eller hvis der er en anden bemærkelsesværdig grund. Vi minimerer altid brugen af dit CPR-nummer så meget som muligt.

Hvordan beskyttes dine personoplysninger?
Vi er de eneste, der ejer de oplysninger, der indsamles på dette websted. Dine personligt identificerbare oplysninger vil ikke blive solgt eller udvekslet til nogen anden virksomhed uden dit samtykke. Dine data kan dog blive delt med vores underleverandører, såkaldte persondataassistenter.

Hvem kan vi i så fald dele dine personoplysninger med?
Dine personoplysninger kan deles og behandles af vores individuelle partnere, såsom platformsudbydere og sociale medier, til de formål, der er angivet ovenfor. I tilfælde, hvor det er nødvendigt for os at kunne tilbyde vores produkter og tjenester, deler vi dine personoplysninger med virksomheder, der er såkaldte personoplysningsassistenter for os. En persondataassistent er en virksomhed, der behandler oplysningerne på vores vegne, og som vi har en aftale med om personlig dataassistent med for at maksimere vores kunders sikkerhed.
Når dine personoplysninger deles med databehandlere, er det kun til formål, der er forenelige med de formål, hvortil vi har indsamlet oplysningerne (f.eks. for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen). Vi kontrollerer alle databehandlere for at sikre, at de kan give tilstrækkelige garantier for sikkerheden og fortroligheden af personoplysninger. Vi har skriftlige aftaler med alle databehandlere, hvorigennem de garanterer sikkerheden af de personoplysninger, der behandles, og forpligter sig til at overholde vores sikkerhedskrav.
Vi træffer en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Kun medarbejdere, der skal udføre et bestemt job (f.eks. fakturering eller kunderådgivning), har adgang til personligt identificerbare oplysninger, og de computere/servere, der bruges til at gemme personligt identificerbare oplysninger, gemmes i et sikkert miljø. Dine data gemmes ikke længere end den tid, der er angivet ovenfor.
Vi kan også overføre personoplysninger til underleverandører, hvis vi finder det nødvendigt for opfyldelsen af vores forpligtelser over for dig som kunde.
Hvilke rettigheder har du som registreret?

Ret til information
Ret til registrering af uddrag
Ret til berigtigelse
Ret til sletning ("ret til at blive glemt")
Ret til begrænsning af behandling
Ret til indsigelse
Dataportabilitet
Klage
Skadeserstatning

Som kunde har du ret til at modtage oplysninger gratis en gang om året – efter skriftlig anmodning til os på ovennævnte adresse – om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og hvordan disse oplysninger bruges. Du har også ret til at anmode om, at vi retter eller sletter forkerte oplysninger om dig.
Du har også ret til som kunde at anmode om at blive glemt og dermed slettet fra vores systemer. Nødvendige personoplysninger som navn og adresse forbliver dog i vores forretningssystem for at opfylde kravene i bogføringsloven. Oplysninger som telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og eventuelt CPR-nummer er dog blevet fjernet.
Vi vil også gerne informere dig om, at markedsføring, der er knyttet til din browser, og som er cookiebaseret, skal du deaktivere dig selv i din browsers indstillinger.
E-mail info@halsingkitchen.se og angive, at vi sletter alle oplysninger om dig som kunde. Du vil derefter modtage et skriftligt svar om, at handlingen er truffet. Bemærk, at i forbindelse med at du som kunde bliver glemt i vores systemer, er det op til dig som kunde at påvise et eventuelt tidligere køb.
Som kunde har du også ret til dataportabilitet. Hvis vores ret til at behandle dine personoplysninger er baseret på enten dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt med dig, har du ret til at anmode om, at de oplysninger, der vedrører dig, og som du har givet os, overføres til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportabilitet).

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der er gemt i vores systemer. Retten til indsigelse gælder, når personoplysninger behandles med henblik på udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse, som led i udøvelsen af offentlig myndighed eller efter en interesseafvejning.

Hvis du mener, at vi som dataansvarlig har behandlet dine oplysninger i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed. Datatilsynet tager alle klager til efterretning og foretager en vurdering af, om der skal indledes tilsyn.

Med hensyn til erstatning skriver datatilsynet "En person, der har lidt skade som følge af, at hans eller hendes personoplysninger er blevet behandlet i strid med databeskyttelsesforordningen, kan være berettiget til erstatning fra den eller de dataansvarlige, der har deltaget i behandlingen.". Det betyder, at du har ret til at kræve erstatning fra den dataansvarlige eller databehandleren eller anlægge erstatningssag ved retten.

Hvis du vil læse mere om forbrugernes rettigheder i forhold til personoplysninger, kan du læse fra datatilsynet, som er den ansvarlige myndighed.
Hvad er cookies, og hvordan bruger vi dem?
Cookies bruges til at maksimere et websteds funktionalitet og derved forbedre shoppingoplevelsen. Ved hjælp af cookies kan hjemmesiden blandt andet holde styr på, hvilke varer du har lagt i indkøbskurven.
En cookie er en tekstfil, der gemmes på din computer og indeholder oplysninger, der hjælper hjemmesiden med at identificere den besøgende.
Der er to typer cookies, og vi bruger begge. En type gemmer en fil permanent på din computer, disse bruges for eksempel til at måle, hvordan du som besøgende bevæger dig på hjemmesiden.
Den anden type cookies, der ofte bruges, er "Sessionscookies". Mens du besøger hjemmesiden, distribuerer vores webserver en unik identifikationsstreng for ikke at forveksle dig med andre besøgende. En "Session Cookie" gemmes aldrig permanent på din computer, men forsvinder, når du lukker din browser. Vi bruger også tredjepartscookies til at maksimere shoppingoplevelsen. For at du kan bruge halsingkitchen.se uden problemer, skal du have cookies aktiveret.

Kan du selv styre brugen af cookies?
Ja. Hvis du ønsker at fravælge brugen af cookies, slår du det fra i din browsers sikkerhedsindstillinger. Fremgangsmåden varierer afhængigt af den browser, du har. Dette betyder dog, at hjemmesidens funktionalitet er begrænset.
Læs mere om cookies på Post- og Telestyrelsens hjemmeside (https://www.pts.se/).
Hvis du ønsker at deaktivere markedsføring, der finder sted uden for vores platform, skal du gøre som nedenfor. Bemærk, at denne type markedsføring kun kan deaktiveres af dig.

Sådan slår du interessebaseret markedsføring fra Facebook/Instagram fra:
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/ – Under overskriften "Annonceindstillinger".

Sådan deaktiverer du interessebaseret markedsføring fra Google:
Hvis du ikke er logget ind på en Google-konto, skal du gå til adressen https://adssettings.google.com/anonymous Klik på de to blå knapper ud for overskrifterne for at gøre dem grå. Klik på "Deaktiver" på de felter, der kommer op. Hvis du er logget ind på en Google-konto: Gå til adressen https://adssettings.google.com/authenticated Klik på den blå knap til højre for sidehovedet for at gøre den grå. Det åbner nu en boks, klik på "Deaktiver".
8. Kontakt os

HÄLSING i Helsingborg AB
559067-5178
Allerumsvägen 330
25476 Allerum